Krediti

NLB kratkoročni krediti za obrtna sredstva

Kredit je namenjen za: finansiranje obaveza iz poslovanja, nabavku robe ili repromaterijala (finansiranje zaliha), plaćanje usluga, finansiranje uvoza ili izvoza, ostale potrebe vezane za tekuće obavljanje delatnosti, refinansiranje postojećih kredita za obrtna sredstva.

NLB dugoročni krediti za obrtna sredstva

Kredit je namenjen za: finansiranje dugoročnog obrtnog kapitala (ulaganja u materijalnu reprodukciju, nedovršenu proizvodnju, poluproizvodnju, gotove proizvode, novčana sredstva i potraživanja koja su trajno vezana u procesu rada) ili refinansiranje postojećih kredita.

NLB dugoročni investicioni krediti

Kredit je namenjen za: nabavku mašina i opreme, proizvodnju mašina i opreme za sopstvene potrebe, kupovinu, adaptaciju ili izgradnju objekata za sopstvene potrebe, pripremu zemljišta za izgradnju i dr., refinansiranje postojećih kredita.

NLB Revolving krediti

Opcija isplate kredita: u dinarima, u dinarskoj protivvrednosti po kupovnom kursu NBS za EUR na dan isplate ili u devizama (EUR, USD, CHF).

Eskont menica

Mogućnost brzog i efikasnog načina obezbeđivanja potrebnih likvidnih sredstava za tekuće poslovanje.


Udruženje banaka Srbije - Kreditni biro za pravna lica (PDF)

Početna | Kontakt | Mapa sajta | © 2016 NLB banka

Created by NLB Banka

Podaci na sajtu su informativnog karaktera i iako tačni na dan objavljivanja, podložni su promenama u skladu sa politikom banke. Zbog eventualno nastalih tehničkih problema moguće je kašnjenje u ažuriranju, pa Vam stoga preporučujemo da informacije svakako proverite bilo u poslovnicama naše banke ili pozivom na broj kontakt centra.